Mgr. Jana Jamrichová

klinický psychológ | psychoterapeut

ambulancia

Individuálna psychoterapia

Individuálna psychoterapia pomáha pri zvládaní problémov a náročných situácií. Dáva nám možnosť nahliadnuť na seba a situácie, v ktorých sa nachádzame, porozumieť svojim myšlienkam a spôsobom správania. Chaos, ktorý niekedy cítime, môžeme tak lepšie upratať, dať veciam znovu zmysel a svoje miesto. Nepríjemné pocity môžeme pochopiť, odžiť si ich, tým získať úľavu a uvoľnenie.

Psychoterapia môže byť nápomocná napríklad v prípade ak:

Spôsob mojej práce vychádza z nedirektívneho prístupu, je o sprevádzaní Vás v tom, čo aktuálne prežívate. Snažím sa Vám porozumieť, vytvoriť bezpečné a dôverné prostredie, ktoré napomáha otvorenosti a možnej zmene. Vzájomná spolupráca je o komunikácii, dôvere a rešpekte. Psychoterapeutické stretnutie má 50-60 minút, intenzita a trvanie stretnutí závisí od Vašich potrieb a cieľa terapie.

Psychodiagnostické vyšetrenie

Psychologické vyšetrenie je osobný pohovor, pozostávajúci z dlhšieho rozhovoru, pozorovania a testovania s použitím psychodiagnostických metód. Účelom je posúdenie aktuálneho psychického stavu, intelektových schopností, kognitívnych funkcií, osobnostných čŕt a pod. Častým dôvodom je aj zisťovanie prítomnosti vážnejšieho duševného ochorenia. Na vyšetrenie Vás môže odoslať praktický lekár, psychiater, neurológ, prípadne sociálna poisťovňa pre posudkové účely (zaradenie do DSS, invalidný dôchodok).

Výber testovej batérie ako aj dĺžka stretnutia závisí od cieľa a účelu vyšetrenia. Komplexné vyšetrenia môžu trvať aj niekoľko hodín.

Na psychologické vyšetrenie je nutné sa dopredu objednať. Psychodiagnostický nález vypracujem do niekoľkých dní a je potrebné si ho vyzdvihnúť osobne v dohodnutom termíne.

Posúdenie psychickej spôsobilosti (zbrojný preukaz, práca s deťmi ...)

Vyšetrenie zamerané na zistenie psychickej spôsobilosti pre žiadateľa alebo držiteľa strelnej zbrane trvá 4 až 5 hodín. Na vyšetrenie sa treba dopredu objednať, budete informovaný o priebehu a potrebných dokumentoch či tlačivách, ktoré si treba priniesť so sebou. Keďže toto vyšetrenie trvá niekoľko hodín, odporúčam zavolať a dohodnúť termín čo najskôr a nečakať na poslednú chvíľu.

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti zamestnanca detského domova alebo uchádzača o zamestnanie, teda spôsobilosti pre prácu s deťmi, trvá 3 až 4 hodiny. Vyšetrenie si objednáva buď zamestnávateľ alebo zamestnanec sám. Tak isto je nutné sa na vyšetrenie dopredu objednať, budú Vám telefonicky a emailom poskytnuté všetky dôležité informácie.

Psychoedukácia

Psychoedukácia je konzultácia zameraná na informácie o duševnom ochorení. Pri takomto stretnutí sa porozprávame o čom Vaše ochorenie alebo ochorenie Vášho blízkeho je, aké má príznaky, ako vzniká, čo môže pomôcť a čo naopak škodiť (ochorenie zhoršovať), aké sú riziká a aký je, respektíve aký môže byť život s duševným ochorením.

Tieto informácie môžu prispieť k zvýšeniu kvality života. Môže ísť o jednorazovú konzultáciu alebo o niekoľko stretnutí, podľa Vašich potrieb a otázok.

Podporné terapeutické skupiny (PTS)

PTS sú skupinové stretnutia pod vedením psychoterapeuta, prípadne v spolupráci s koterapeutom alebo liečebným pedagógom, vytvorené pre ľudí s rôznymi druhmi ťažkostí.

Medzi najčastejšie PTS patria:

Cieľom je poskytnúť si vzájomne podporu v danom období. Terapeutická skupina je bezpečným prostredím, s vybudovanou a posilňujúcou dôverou medzi jej členmi.

Vyžadovaný je zodpovedný prístup s ochotou podeliť sa o svoje zážitky, pocity a skúsenosti, so schopnosťou naslúchať ostatným a so snahou pomôcť si navzájom a podporiť sa.

PTS pre abstinujúcich závislých.

Už tretí rok je otvorená PTS pre ľudí, ktorí boli na protialkoholickom alebo protitoxikomanickom liečení v ktoromkoľvek zariadení v SR, prípadne pre ľudí, ktorí sa liečia ambulantnou formou. Skupina sa stretáva pravidelne, každú tretiu stredu v mesiaci, v priestoroch Psychiatrickej liečebne v Sučanoch, vždy od 16:00 do 17:30 hod.

Skupina je otvorená, čo znamená, že prijíma neustále nových členov. Ak hľadáte podporu po liečbe alebo v rámci Vašej liečby, ak hľadáte ľudí, ktorí prežívajú rovnaké pocity, majú podobné zážitky ako Vy a zápasia so svojou závislosťou, ak hľadáte v sebe motiváciu vydržať, príďte sa pozrieť a zistiť, či by naša PTS bola miestom, kde nájdete potrebnú pomoc a podporu. Ak sa neviete rozhodnúť, či ste v štádiu, keď už potrebujete liečenie, chcete zistiť, čo liečenie obnáša, ako to celé funguje, v PTS nájdete všetky potrebné informácie, či už od terapeutov alebo priamo od závislých, ktorí si tým celým prešli.

Je možné, že závislosťou netrpíte Vy, ale niekto z Vašich blízkych. Skupina ponúka možnosť aj Vám, kedy sa môžete prísť poradiť, porozumieť danej problematike a zistiť, aké sú možnosti pomoci pre Vášho blízkeho.

Môžete prísť sami, alebo aj spolu s partnerom, či s iným blízkym, ktorý je pre Vás oporou.

PTS pre ľudí s onkologickým ochorením

Mnoho vedeckých štúdií dokumentuje prínos skupinovej terapie pre onkologických pacientov. Človek prechádza náročným obdobím. Keďže tento druh ochorenia prináša mnoho ťažkostí a otvára mnoho otázok, je pre každého veľkou záťažou a stresujúcou skúsenosťou. Skupinová terapia môže poskytnúť priestor na zdieľanie, vzájomnú podporu a pomoc. Pocit, že človek nie je sám so svojim trápením, problémami a úzkosťou, môže priniesť úľavu.

Podporná skupina je určená pre ľudí, ktorí prechádzajú liečbou onkologického ochorenia akéhokoľvek typu. PTS je možné sa zúčastniť v prípade, že:

Každá fáza ochorenia a liečby prináša rôzne pocity, otvára náročné otázky. Skutočnosť, ktorá je pre všetkých onkologických pacientov spoločná je tá, že to komplexne ovplyvní život chorého, i jeho blízkych. V rámci PTS prebieha aj edukácia o stratégiách zvládania záťaže. Jedným z hlavných cieľov PTS je zvýšenie kvality života.

V prípade záujmu ma kontaktujte telefonicky alebo emailom. Účasti v podpornej skupine predchádza individuálny rozhovor, kde sa porozprávame o Vás, o Vašich ťažkostiach, potrebách a očakávaniach, o pravidlách i prínosoch PTS.

Spolupracujem s Ligou proti rakovine a Klinikou hematológie a transfuziológie v Martine.


© Mgr. Jana Jamrichová - všetky práva vyhradené.