Mgr. Jana Jamrichová

klinický psychológ | psychoterapeut

GDR

V tomto dokumente nájdete
informácie, ako v rámci po-
skytovania služieb pracujem
s vašimi osobnými údajmi.

Dlhodobo otvorená

 
Podporná terapeutická skupina pre závislých
MiestoPsychiatrická liečebňa Sučany, čajovňa
Termínkaždá tretia streda v mesiaci
Čas16:00 - 17:30 hod.
Najbližšie termíny21.11.2018, 19.12.2018, 16.1.2019, 20.2.2019, 20.3.2019.

V prípade záujmu je vhodné informovať sa telefonicky alebo emailom. V letných mesiacoch bývajú skupiny organizované aj v prírode.


Aktivity pre onkologických pacientov

 
Podporná terapeutická skupina pre ľudí s onkologickým ochorením
MiestoCentrum pomoci Ligy proti rakovine, Kukučínova ul., Martin
TermínPodľa aktuálneho programu od 14:30 do 16:00 hod.
Aktuálny program nájdete na stránke Centrum pomoci Martin

Je vhodné sa objednať vopred telefonicky alebo emailom. V prípade otázok ma môžete kontaktovať.


Podporné terapeutické skupiny sú otvorené, to znamená, že môžete nastúpiť kedykoľvek. Účasť na nich je bezplatná.


V rámci aktivít pre ľudí s onkologickým ochorením ponúkam aj skupinové relaxácie a odborné prednášky. Termíny sú uvedené  programe na stránkach Centra pomoci.


© Mgr. Jana Jamrichová - všetky práva vyhradené.