Mgr. Jana Jamrichová

klinický psychológ | psychoterapeut

Cenník

Individuálna psychoterapia35,- Eur / 50 min
Poradenstvo a krízová intervencia
(Jednorazové, alebo krátkodobé konzultácie)
35,- Eur / 50 min
Konzultácia online (cez Skype) 35,- Eur / 50 min
Individuálna psychoterapia/poradenstvo pre študentov
a frekventantov psychoterapeutických výcvikov
30,- Eur / 50 min
Párové poradenstvo50,- Eur / 75 min
Klinicko-psychologická diagnostika
(V cene je zahrnutá administrácia, testový materiál, vyhodnotenie testov)
60,- Eur
Kompletná správa zo psychologického vyšetrenia
(Klinicko-psychologický nález pre účely lekára, posudkovej komisie, zamestnávateľa atď.)
10,- Eur
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti
pre žiadateľa, alebo držiteľa strelnej zbrane
120,- Eur
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre prácu s deťmi120,- Eur

Dohodnuté termíny sú považované za záväzné pre obe strany. Prípadné zmeny, alebo neúčasť je potrebné oznámiť telefonicky minimálne 24 hodín vopred. V prípade neoznámenej neúčasti vzniká povinnosť uhradiť 100% z ceny konzultácie, alebo vyšetrenia. Ďakujem za rešpektovanie storno-poplatku.


Pracovisko nemá zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou. Všetky psychologické a psychoterapeutické služby sú poskytované za priamu platbu.

Cenník je platný od 1. februára 2023.


© Mgr. Jana Jamrichová - všetky práva vyhradené.