Mgr. Jana Jamrichová

klinický psychológ | psychoterapeut

Cenník

Individuálna psychoterapia40,- Eur / 50 min
Poradenstvo a krízová intervencia
(Jednorazové, alebo krátkodobé konzultácie)
40,- Eur / 50 min
Konzultácia online (cez Skype) 40,- Eur / 50 min
Individuálna psychoterapia/poradenstvo pre študentov
a frekventantov psychoterapeutických výcvikov
35,- Eur / 50 min
Párové poradenstvo50,- Eur / 75 min
Klinicko-psychologická diagnostika
(V cene je zahrnutá administrácia, testový materiál, vyhodnotenie testov, klinicko-psychologický nález)
100,- Eur
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti
pre žiadateľa, alebo držiteľa strelnej zbrane; pre prácu s deťmi
120,- Eur
Klinicko-psychologická diagnostika pred alebo počas tranzície100,- Eur

Dohodnuté termíny sú považované za záväzné pre obe strany. Prípadné zmeny, alebo neúčasť je potrebné oznámiť telefonicky minimálne 24 hodín vopred. V prípade neoznámenej neúčasti vzniká povinnosť uhradiť 100% z ceny konzultácie, alebo vyšetrenia. Ďakujem za rešpektovanie storno-poplatku.


Pracovisko nemá zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou. Všetky psychologické a psychoterapeutické služby sú poskytované za priamu platbu.

Cenník je platný od 1. februára 2024.


© Mgr. Jana Jamrichová - všetky práva vyhradené.