Mgr. Jana Jamrichová

klinický psychológ | psychoterapeut

Cenník

Individuálna psychoterapia25,- Eur / 50 min
Párové poradenstvo30,- Eur / 75 min
Poradenstvo a krízová intervencia
(Jednorazové, alebo krátkodobé konzultácie)
25,- Eur / 50 min
Psychoedukácia
(Konzultácia o duševnom ochorení)
25,- Eur / 50 min
Klinicko-psychologická diagnostika
(V cene je zahrnutá administrácia, testový materiál, vyhodnotenie testov)
30,- Eur
Kompletná správa zo psychologického vyšetrenia
(Klinicko-psychologický nález pre účely lekára, posudkovej komisie, zamestnávateľa atď.)
10,- Eur
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti
pre žiadateľa, alebo držiteľa strelnej zbrane
90,- Eur
Účasť na podpornej terapeutickej skupine je bezplatná 

Dohodnuté termíny sú považované za záväzné pre obe strany. Zmeny, alebo neúčasť je potrebné oznámiť telefonicky minimálne 24 hodín vopred. V prípade neoznámenej neúčasti vzniká povinnosť uhradiť 50% z ceny konzultácie, alebo vyšetrenia.

Pracovisko nemá zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou. Všetky psychologické a psychoterapeutické služby sú poskytované za priamu platbu.

Cenník je platný od 1. mája 2019.


© Mgr. Jana Jamrichová - všetky práva vyhradené.